OUT FOTO _2

Re/produccions. Foto/copies. 

La segona edició de l’outfoto és a punt de sortir al carrer.
En aquesta ocassió el format escollit es la fotocòpia. La crisi 
obliga, però no ens ofega. Entorn a n’aquest concepte, set creadors 
residents a l’illa han articulat el seu treball. Imatges deconstruides 
per l’atzar, la còpia de la còpia o la còpia dintre la realitat 
refotografiada, interevencions efímeres en paper de fotocopisteria, 
imatges comdemnades a repetir-se i que es revelen amb el temps o la 
mateixa còpia com a una part indefectible del propi procès fotografic.   

Hi participen: Isabel Forteza, Xisco Bonnín, Ian Waelder, Gato, Javi De Esteban,
Silvia Prió i Garance Roussel 

enllaçes
40putes.com
palm photo